Download score:


Bekijk video:

<< Terug

De Tijd - Jan de Haan

 

Zeven tijdschetsen gebaseerd op de hymne “Blaenwern”

 

Geschreven in 2022 in opdracht van CMV Excelsior Oostendorp.

 

De naam van de karakteristieke molen De Tijd in Oostendorp intrigeerde de componist – een mooie aanleiding om ‘de tijd’ als inspiratiebron te kiezen. Het werk bestaat uit zeven aaneengeschakelde tijdschetsen die thematisch gezien met elkaar verweven zijn. Op verzoek van de opdrachtgever baseerde De Haan zich op de uit Wales afkomstige hymne Blaenwern.


Schets 1: Verleden tijd
Uit oude krantenberichten blijkt dat er in het begin van de 20e eeuw, ruim voor de oprichtingsdatum van de vereniging, al blaasmuziek werd gemaakt in Oostendorp. Door middel van een vallend dissonant akkoord gaan we terug naar die tijd.

 

Schets 2: Tijdstip 1923
In oude geschriften is er niet veel over terug te vinden, maar in 1923 werd de muziekvereniging Excelsior officieel opgericht. Dit wordt met een energiek thema verklankt.

 

Schets 3: Kerktijd
Hier wordt de hymne Blaenwern meer en meer herkenbaar – spelen in de kerk is tenslotte een regelmatig terugkerende activiteit van Excelsior.

 

Schets 4: Molen De Tijd
De korenmolen van Oostendorp is beeldbepalend. De constant draaiende beweging die hij maakt wordt muzikaal weerspiegeld in een vrolijke maar ook grillige wals.

 

Schets 5: Tijd en vlijt
Deze schets staat voor de ijver waarmee door Excelsior op Blaenwern wordt gerepeteerd. Samen muziek maken is een prachtige bezigheid!

 

Schets 6: Onbezorgde tijd
In deze ritmische passage kan het orkest volledig uit zijn dak gaan. Je voelt dat het werk naar een feestelijke muzikale climax gaat totdat plotseling de tijd stilvalt.

 

Schets 7: Ongewisse tijd
In de periode dat de componist de finale schreef, brak er een afschuwelijke oorlog uit in Oekraïne. De invloed op zijn gemoedstoestand was zo groot dat hij, gebruikmakend van het thematisch materiaal uit de hymne, een sfeer van droefenis creëerde. Want wat gaat deze tragedie in de nabije toekomst voor de wereld betekenen? Een antwoord is er niet, maar de tijd zal het leren.


Bezetting: Fanfareorkest
Genre: Concertwerk
Moeilijkheidsgraad : 4
Tijdsduur: 11:45


Uitgeverij: De Haske


<< Terug