Download score:


<< Terug

Centenary 2019 - Jan de Haan

 

Gecomponeerd in 2018 in opdracht van Chr. Fanfare De Lofstem Sumar ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de vereniging in 2019.

 

1) Awakening Village

Op verzoek van de opdrachtgever is deze driedelige suite gebaseerd op een ter plaatse bekend volksliedje; de componist heeft het begin daarvan als leidmotief gebruikt. Een paar regels uit het lied – ‘k Hear de toerklok yn ‘e  fierte Myn moaie doarpke is tichtbij (’k Hoor de kerkklok in de verte; mijn mooie dorp is dichtbij) – vormen de inspiratiebron voor het eerste deel, waarin muzikaal wordt uitgebeeld dat het dorp ontwaakt en tot leven komt. 

 

2) Bintje Monument

Het tweede deel is geïnspireerd op een sculptuur die geplaatst werd ter nagedachtenis van hoofdonderwijzer Kornelis Lieuwes de Vries (1854-1929). Deze vroegere inwoner van het dorp Sumar ontwikkelde in 1905 het bekende en succesvolle aardappelras bintje. Het beeld is zo geplaatst dat de opkomende zon tussen de stenen door schijnt. De halfronde vorm symboliseert de zon, maar ook de aarde waarin de aardappel groeit. 

 

3) Journey into the Unknown

‘De reis naar het onbekende’ is een verwijzing naar een concertreis die de muziekvereniging in 2011 naar de Verenigde Staten van Amerika maakte. Deze reis wordt beschouwd als een van de hoogtepunten uit het bestaan van de jubilerende vereniging. De componist laat elementen uit het leidmotief en flarden van ‘The Star-Spangled Banner’ – het Amerikaanse volkslied – in het slotdeel van dit werk samenkomen.


Bezetting: Harmonieorkest
Genre: Concertwerk
Moeilijkheidsgraad : 3
Tijdsduur: 10:15


Uitgeverij: Hal Leonard


<< Terug